• Θουκυδίδου 10, ΤΚ 12134, Περιστέρι

  • (+30) 697 3659100

  • (+30) 210 5766255

  • pavlosdsatoglou@gmail.com

    Οι παλαιότερες διευθύνσεις e-mail με κατάληξη mail.gr και mycosmos.gr έχουν πάψει να υφίστανται. Η μοναδική ενεργή διεύθυνση είναι η pavlosdsatoglou@gmail.comΠΑΥΛΟΣ Δ. ΣΑΤΟΓΛΟΥ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
© Παύλος Δ. Σατόγλου, 2005-2015